Luật sư tư vấn về chủ đề "điều chỉnh thuế"

điều chỉnh thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều chỉnh thuế.

Hoàn thiện thuế GTGT: Một số vấn đề cần điều chỉnh

Hoàn thiện thuế GTGT: Một số vấn đề cần điều chỉnh
Hoàn thiện giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện luật thuế GTGT. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kê khai hoàn thuế, do vậy hồ sơ, trình tự giải quyết hoàn thuế được quy định tại Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung

Điều chỉnh thuế GTGT và thuế TNDN: Ai hưởng lợi?

Điều chỉnh thuế GTGT và thuế TNDN: Ai hưởng lợi?
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với nhiều quy định tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp tiếp cận với nhà giá rẻ, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn cần được làm rõ.

Tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh, Long An có quy định mới về hạn mức công nhận đất ở?

Xin chào Công ty luật Minh Khuê, tôi tên là An, tôi đang nghiên cứu về hạn mức công nhận đất ở ở các tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh, Long An là bao nhiêu theo quy định mới nhất hiện nay là như thế nào, mong ...