Luat Minh Khue

điều chỉnh tiền lương

điều chỉnh tiền lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều chỉnh tiền lương

Có được hưởng trượt giá bảo hiểm theo quy định mới nhất ?

Có được hưởng trượt giá bảo hiểm theo quy định mới nhất ?
Trượt giá bảo hiểm là cách gọi thông thường cho tình huống người lao động được hưởng thêm một khoản tiền cao hơn mức đóng khi rút bảo hiểm xã hội một do tác động việc áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH. Tuy nhiên, không phải tất cả người lao động điều hiểu hết về cách tính khoản tiền này cũng như quy định của pháp luật điều chỉnh trực tiếp. Luật Minh Khuê giải đáp các thắc mắc trên của khách hàng bằng nội dung bài viết này.