Luat Minh Khue

điều hiện

điều hiện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều hiện

Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản?
Xin chào luật sư, Thư luật sư, Tôi có thắc mắc xin luật sư tư vấn giúp: Tôi tham gia đóng bhxh bắt buộc từ tháng 6/2008 đến tháng 3/2012 (từ tháng 4/2013 thì ngưng đóng). Hiện nay tôi chuyển sang một công ty mới ký đồng chính thức và đóng bhxh từ tháng 1/2013. Tôi dự kiến sinh vào đầu tháng 09/2013. vậy tôi xin hỏi trường hợp của tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không? mong sớm nhận được hồi âm.