Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện áp dụng"

điều kiện áp dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện áp dụng.

Thuế suất thuế GTGT 0 (%) phần trăm và điều kiện áp dụng ?

Thuế suất thuế GTGT 0 (%)  phần trăm và điều kiện áp dụng ?
Thưa luật sư, Tôi thấy hiện tại tồn tại nhiều khái niệm như thuế suất 0 %, không chịu thuế suất... Tôi muốn tìm hiểu các quy định của pháp luật về thuế 0 % và điều kiện áp dụng cụ thể? xin cho thêm vi du để dễ hiểu hơn được không ạ? (Ngô Thanh Hằng, Hải Dương).