Luat Minh Khue

điều kiện bảo hiểm

điều kiện bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện bảo hiểm

Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ?

Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ?
Kính chào các Quý luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Chị gái tôi đi làm được khoảng 3 năm và hiện giờ chị tôi đã nghỉ làm. Tôi muốn hỏi chị tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Nếu được hưởng thì tôi có thể đại diện để nhận thay chị tôi không?

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Bộ LĐTBXH vừa ban hành Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008 về bảo hiểm thất nghiệp. Để biết điều kiện nào thì được nhận bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể đọc bài viết này.