Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động"

Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Nghĩa vụ thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

Nghĩa vụ thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ?
Thưa luật sư: hiện tại mình làm ở một ngân hàng TMCP vào làm và ký hợp đồng lao động chính thức 1 năm từ ngày 14/12/2013 hết một năm tôi ký lại HĐLĐ mới có thời hạn 6 tháng và hết thời hạn đó tôi ký tiếp phụ lục gia hạn hợp đồng thêm 6 tháng và đến ngày 12/12/2015 là hết hạn, nhưng đến giờ ( ngày 03/12/2015) tôi không nhận được một văn bản nào từ phía ngân hàng về việc chấm dứt HĐLĐ với tôi.