Luat Minh Khue

Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động

Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động

Nghĩa vụ thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

Nghĩa vụ thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ?
Thưa luật sư: hiện tại mình làm ở một ngân hàng TMCP vào làm và ký hợp đồng lao động chính thức 1 năm từ ngày 14/12/2013 hết một năm tôi ký lại HĐLĐ mới có thời hạn 6 tháng và hết thời hạn đó tôi ký tiếp phụ lục gia hạn hợp đồng thêm 6 tháng và đến ngày 12/12/2015 là hết hạn, nhưng đến giờ ( ngày 03/12/2015) tôi không nhận được một văn bản nào từ phía ngân hàng về việc chấm dứt HĐLĐ với tôi.