Luat Minh Khue

điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất ?

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất ?
Luật Minh Khuê, xin tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các trường hợp phải xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai như sau:

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ?

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi muốn chuyển quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp (đất trồng lúa nước) sang đất ở phải làm như thế nào?

Chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như thế nào ?

Chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như thế nào ?

Xin cho biết quy định của pháp luật về bảo đảm các điều kiện trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện ? Xin cho biết quy định của pháp luật về điều ...