Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện của người khởi kiện"

điều kiện của người khởi kiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện của người khởi kiện.

Thủ tục khởi kiện hành vi bạo hành và chiếm đoạt tài sản là đất đai ?

Thủ tục khởi kiện hành vi bạo hành và chiếm đoạt tài sản là đất đai ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Bà ngoại tôi có 4 nguời con: bác cả và 3 nguời em gái, trong đó có mẹ tôi. Ông ngoại tôi đã mất từ lâu. Bà ngoại tôi hiện nay gần 80 tuổi và đang ở cùng với vợ chồng nhà bác cả. Bây giờ xảy ra tranh chấp đất đai giữa bà ngoại và gia đình bác cả, phần đất bác đang ở một nửa là đất tổ tiên,một nửa là do bà ngoại tôi mua lại.