Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện để được cấp hóa đơn đỏ"

điều kiện để được cấp hóa đơn đỏ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện để được cấp hóa đơn đỏ.

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp hóa đơn đỏ như thế nào ?

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp hóa đơn đỏ như thế nào ?
Thưa luật sư! Tôi có một câu hỏi muốn được luật sư giải đáp: Tôi hiện đang hoạt động bên lĩnh vực thiết kế LOGO, tư vấn, thiết kế , xây dựng và phát triển thương hiệu (branding). Hiện có nhiều doanh nghiệp muốn hợp tác để đặt hàng thiết kế, nhưng cần hóa đơn đỏ. Vậy nhờ Luật Minh Khuê tư vấn giúp.