Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện dự thầu"

điều kiện dự thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện dự thầu.

Điều kiện dự thầu đối với nhà thầu liên danh và nhà thầu là đơn vị cung cấp ?

Điều kiện dự thầu đối với nhà thầu liên danh và nhà thầu là đơn vị cung cấp ?
Thưa luật sư, Công ty tôi đang làm là công ty cổ phần. hiện nay công ty đang có kế hoạch tham gia đấu thầu 1 gói thầu khoảng 400 tỷ. Công ty nhiều khả năng liên danh với 1 công ty nước ngoài A để dự thầu. Đồng thời công ty tôi cũng chào thầu sản phẩm của công ty A. Trong trường hợp này công ty A vừa là liên danh vừa là nhà cung cấp. Vậy công ty tôi vần những yêu cầu hồ sơ pháp lý gì gì để đủ điều kiện dự thầu? Cảm ơn luật sư!