Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện được nâng lương đối với công chứa"

điều kiện được nâng lương đối với công chứa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện được nâng lương đối với công chứa.

Điều kiện nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật ?

Điều kiện nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật ?
Thưa luật sư, Tôi là công chức của một sở trực thuộc UBND cấp tỉnh. Vào ngày 19/03/2015 tôi nhận được quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên: mã số 01.003, xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 ( quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2015); thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể ngày 01/01/2014. Năm 2015 tôi nhận được bằng khen của UBND tỉnh là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.