Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện FOB"

điều kiện FOB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện FOB.

Tại sao có chủ trương không nên “mua CIF, bán FOB”?

Tại sao có chủ trương không nên “mua CIF, bán FOB”?
FOB (Free on Board_Giao hàng qua mạn) là điều kiện giao hàng, theo đó người bán hết trách nhiệm khi hàng được giao xuống tàu theo đúng thời gian, địa điểm đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời rủi ro được chuyển giao tại thời điểm hàng đã lên tàu.

Phân biệt FOB trong Incoterms 2010 và FOB trong UCC để tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế ?

Phân biệt FOB trong Incoterms 2010 và FOB trong UCC để tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế ?
Thưa luật sư, thuật ngữ FOB (free on board) được sử dụng trong thương mại quốc tế không chỉ có trong INCOTERMS mà còn được quy định trong Bộ luật thương mại thống nhất của Hoa Kỳ (the Uniform Commercial Code - UCC). Vậy điều kiện FOB theo INCOTERMS 2010 và các điều kiện FOB được qui định trong UCC có điểm gì khác nhau không?