Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện giảm khung hình phạt"

điều kiện giảm khung hình phạt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện giảm khung hình phạt.

Buôn bán ma túy đá có trọng lượng trên 100g thì khung hình phạt là bao nhiêu ? có được tại ngoại không ?

Buôn bán ma túy đá có trọng lượng trên 100g thì khung hình phạt là bao nhiêu ? có được tại ngoại không ?
Em có người bạn bị bắt quả tang khi đang bán 4-5 tép ma túy đá có trọng lượng trên 100g, vậy cho em hỏi mức hình phạt của bạn em phải chịu (bạn e có 1 tiền án cướp giật và bị giam 3 năm 6 tháng và 1 tiền sự đưa đi cai nghiện ma túy 2 năm). Như vậy có cách nào tại ngoại được không ?(gia đình không có công gì với cách mạng)?