Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Dieu Kien Giao Hang Cif"

Dieu Kien Giao Hang Cif | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dieu Kien Giao Hang Cif.

Điều kiện giao hàng CIF

Điều kiện <strong>giao</strong> hàng <strong>CIF</strong>
1. Khái niệm: CIF được viết tắt từ Cost Insurance and Freight nghĩa là giá thành, bảo hiểm và cước