Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện hưởng bảo hiểm dân sự"

điều kiện hưởng bảo hiểm dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện hưởng bảo hiểm dân sự.

Hướng dẫn các quy định về bồi thường bảo hiểm xe máy ?

Hướng dẫn các quy định về bồi thường bảo hiểm xe máy ?
Thưa luật sư, luật sư cho em hỏi, Bác em tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho xe máy ở công ty C. Bác em gây tai nạn cho 1 người, người đó đang điều trị tại viện. Công an đã giải quyết hòa giải. Bác em đã có giấy ủy quyền cho con trai đến công ty Bảo hiểm C để làm thủ tục bồi thường, nhưng đến nay công ty vẫn chưa có thông tin chính thức.