Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội"

điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội.

Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần mới nhất?

Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần mới nhất?
Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần (cách gọi khác: Tất toán sổ bảo hiểm xã hội) là việc người lao động không còn hoặc không có nhu cầu tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội tiến hành rút toàn bộ tiền trong sổ bảo hiểm xã hội dựa trên thời gian đóng thực tế:

Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi có đóng bảo hiểm xã hội được 6 tháng rồi, sau đó tôi nghỉ việc nhưng không viết đơn xin nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc tại công ty cũ tôi lấy sổ bảo hiểm nộp tiếp vào công ty mới được 1 tháng.