Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện kinh tế"

điều kiện kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện kinh tế.

Chỉ ở nhà nội trợ thì có được giành quyền nuôi con ?

Chỉ ở nhà nội trợ thì có được giành quyền nuôi con ?
Trong gia đình Việt Nam hiện đại, vẫn luôn tồn tại kiểu gia đình truyền thống - Chồng đi kiếm tiền vợ ở nhà nội trợ, nuôi con. Vậy, khi ly hôn thì quyền nuôi con của người vợ có được đảm bảo không ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Kiêm 2 công việc 1 lúc bị sa thải có đúng pháp luật không?

Kiêm 2 công việc 1 lúc bị sa  thải có đúng pháp luật không?
Thưa Luật sư tôi có một việc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi bắt đầu làm việc cho công ty VH từ tháng 3/2011 đến tháng 5/2012 do công ty khó khăn nên có động viên nhân viên làm đơn xin nghỉ việc. Đến tháng 10/2012 Công ty VH lại gọi điện kêu tôi đi làm lại từ thời điểm đó cho đến nay. Hiện tại tôi đang nuôi con nhỏ (3 tháng tuổi) do điều kiện kinh tế cũng như nhu cầu công việc tôi có xin đi làm sớm hơn thời hạn nghỉ thai sản và đã được tổng giám đốc ký đồng ý, do sơ suất trong công việc (cụ thể là do sai quy cách quản lý hồ sơ - tôi vừa kiêm làm lễ tân vừa là văn thư) giám đốc chi nhánh có yêu cầu cho tôi nghỉ việc. Vậy cho tôi hỏi công ty làm như vậy là đúng hay sai? Khi yêu cầu tôi nghỉ việc tôi có được hỗ trợ trợ cấp gì không và tôi phải làm thế nào để bảo đảm quyền lợi của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phát triển văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Phát triển văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đứng trước những thử thách mới, trong đó có những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức đúng và giải quyết một cách hợp lý.