Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện lao động đặc biệt"

điều kiện lao động đặc biệt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện lao động đặc biệt.

Thắc mắc về chính sách đối với giáo viên tại nơi có điều kiện khó khăn

Thắc mắc về chính sách đối với giáo viên tại nơi có điều kiện khó khăn
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đang công tác tại Trung Tâm dạy nghề huyện Xín Mần. trụ sở cơ quan nằm ở Thôn Cốc Cọc - thị trấn Cốc Pài - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang. Năm 2013 Ủy ban dân tộc có ra 2 quyết định là quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và quyết định 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của chương trình 135.