Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện nâng bậc lương cua viên chức"

điều kiện nâng bậc lương cua viên chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện nâng bậc lương cua viên chức.

Hệ số và thời điểm nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ?

Hệ số và thời điểm nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ?
Thưa luật sư! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Tôi đang ở mức lương trung cấp 3,46, nâng lương lần sau thì đến tháng 7/2017 tôi nâng lương lên 3.66. Nhưng tháng 9/2016 tôi thi đậu ngạch chuyên viên vậy tôi được xếp vào hệ số lương hệ số mấy và thời điểm nâng lương lần sau là bao giờ ? Tôi xin chân thành cảm ơn.