Luat Minh Khue

Điều kiện tách thửa

Điều kiện tách thửa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Điều kiện tách thửa

Điều kiện tách thửa?

<strong>Điều</strong> <strong>kiện</strong> <strong>tách</strong> <strong>thửa</strong>?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi điều kiện để được tách thửa đất đai theo luật hiện hành Xin cảm ơn!

Điều kiện tách sổ đỏ

<strong>Điều</strong> <strong>kiện</strong> <strong>tách</strong> sổ đỏ
Mẹ tôi có tách thửa đất thành 7 phần trong đó có một phần của mẹ tôi. Chia theo lần lượt 4 người

Tư vấn điều kiện tách thửa đất từ sổ đỏ chung ?

Tư vấn <strong>điều</strong> <strong>kiện</strong> <strong>tách</strong> <strong>thửa</strong> đất từ sổ đỏ chung ?
Thưa luật sư, Tôi có 1 số vấn đề muốn hỏi luật sư. Tôi có mua 1 miếng đất tại địa chỉ p tân đông hiệp tx dĩ an bình dương ,diện tích 4x16m. Trước đây của 1 bà chủ có lô đất lớn sau đó phân lô ra và bán hiện vẫn là sổ chung.