Luat Minh Khue

điều kiện tách thửa đất

điều kiện tách thửa đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện tách thửa đất

Quy định mới nhất về điều kiện tách thửa đất ở tỉnh Nghệ An ?

Quy định mới nhất về điều kiện tách thửa đất ở tỉnh Nghệ An ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc muốn nhờ công ty tư vấn giúp như sau: Tôi đang có nhu cầu tách thửa đất ở tại tỉnh Nghệ An, nhưng tôi không biết diện tích, cũng như điều kiện để tôi có thể tách thửa đất ở như thế nào, mảnh đất của tôi ở xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Mong sớm nhận được tư vấn của công ty, tôi xin cảm ơn!

Cơ quan nào cấp sổ đỏ ? Đính chính, thu hồi sổ đỏ đã cấp được thực hiện như thế nào ?

Cơ quan nào cấp sổ đỏ ? Đính chính, thu hồi sổ đỏ đã cấp được thực hiện như thế nào ?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ? Việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện như thế nào theo ...