Luat Minh Khue

điều kiện thành lập Sàn

điều kiện thành lập Sàn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện thành lập Sàn

Tư vấn điều kiện thành lập Sàn giao dịch Bất động sản ?

Tư vấn điều kiện thành lập Sàn giao dịch Bất động sản ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Bên tôi là Công ty BS. Công ty tôi đang muốn thành lập sàn Giao dịch BĐS. Công ty tôi đã có đủ các điều kiện để thành lập sàn, ngành nghề đăng ký kinh doanh cũng đã có hoạt động môi giới và KD BĐS. Tôi muốn biết bên bạn làm gói thành lập đó là bao nhiêu?