Luat Minh Khue

điều kiện thanh toán

điều kiện thanh toán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện thanh toán

Thanh toán như thế nào là phù hợp khi mua bán nhà đất ?

Thanh toán như thế nào là phù hợp khi mua bán nhà đất ?
Chào Luật Sư Tôi có vài thắc mắc mong luật sư giải đáp, tôi xin trình bày như sau :Tôi đăng bán ngôi nhà , và bên mua muốn mua căn nhà tôi nhưng chưa đủ tiền . Và bên mua đã đặt vấn đề với tôi hình thức mua bán như sau :"

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Chào luật sư, tôi và một số hộ lân cận có sử dụng đất đã có quy hoạch vào năm 2004 đó là khoảng đất trống, các hộ gia đình có canh tác nông nghiệp và trồng keo trên đó đến nay cũng đã được 4 -5 năm ...