Luat Minh Khue

điều kiện tính trợ cấp thôi việc

điều kiện tính trợ cấp thôi việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều kiện tính trợ cấp thôi việc

Điều kiện và thời hạn hưởng trợ cấp mất việc

Điều kiện và thời hạn hưởng trợ cấp mất việc
Tôi làm việc tại cơ quan nhà nước và đóng BHXH, BHTN từ tháng 11/2010. Thang 9/2013, Tôi xin nghỉ không lương vì việc gia đình và trong khoảng thời gian đó tôi không được đóng BHXH, BHTN. Tháng 01/2015, tôi xin nghỉ việc và hiện tại tôi không thể được hưởng BHTN