Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều kiện ứng cử trưởng thôn"

điều kiện ứng cử trưởng thôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều kiện ứng cử trưởng thôn.

Bầu trưởng thôn có bắt buộc phải là Đảng viên ?

Bầu trưởng thôn có bắt buộc phải là Đảng viên ?
Thưa Luật sư Minh Khuê! Tôi muốn Luật sư Minh Khuê tư vấn giúp tôi, hiện nay chỗ tôi đang có kế hoạch bầu lại chức trưởng phó thôn. Mà theo xã nói thì muốn làm trưởng thôn, phó thôn phải là đảng viên, tôi hỏi xã nói thế có đúng không? Rất mong Luật sư tư vấn, xin cảm ơn Luật sư Minh Khuê.