Luật sư tư vấn về chủ đề "điều lệ công đoàn"

điều lệ công đoàn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều lệ công đoàn.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013
Ngày 30 tháng 7 năm 2013, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thông qua điều lệ công đoàn Việt Nam. Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu Điều lệ Công đoàn năm 2013 để quý khách hàng tham khảo và nghiên cứu sử dụng: