Luật sư tư vấn về chủ đề "điều tra dân số"

điều tra dân số | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều tra dân số.

Kết quả điều tra dân số (năm 2009) chưa cho biết tỷ lệ thất nghiệp

Kết quả điều tra dân số (năm 2009) chưa cho biết tỷ lệ thất nghiệp
Rất mừng là tỷ lệ tăng dân số bình quân trong mười năm qua (1999 – 2009) đã giảm một cách đáng kể, từ 1,7%/năm của thời kỳ 1989 – 1999 còn 1,2%/năm (dù mỗi năm dân số tăng gần một triệu người). Tỷ lệ này cho thấy sự tăng trưởng kinh tế có hiệu quả hơn vì GDP đầu người sẽ tăng cao hơn, gánh nặng xã hội sẽ nhẹ hơn.