Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều tra thân thiện"

điều tra thân thiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều tra thân thiện.

Hệ thống điều tra thân thiện với người chưa thành niên

Hệ thống điều tra thân thiện với người chưa thành niên
Ước tính mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người chưa thành niên (NCTN) phạm tội. Ước tính mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người chưa thành niên (NCTN) phạm tội. Ở tất cả các quốc gia, vấn đề NCTN vi phạm pháp luật hoặc bị xâm hại bởi các hành vi phạm tội luôn là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện.