Luật sư tư vấn về chủ đề "định đoạt"

định đoạt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề định đoạt.

Bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài sản thuê khoán ?

Bảo quản, bảo dưỡng, <strong>định</strong> <strong>đoạt</strong> tài sản thuê khoán ?
1. Trong thời hạn khai thác tài sản thuê khoán, bên thuê khoán phải bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu bên thuê khoán làm mất mát, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút giá trị tài sản thuê khoán thì phải bồi thường thiệt hại. Bên thuê khoán không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê khoán.

Quyền chiếm hữu, định đoạt đất đai theo luật ?

Quyền chiếm hữu, <strong>định</strong> <strong>đoạt</strong> đất đai theo luật ?
xin chào luật sư ! em có một câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giúp em: năm 2011, mẹ em có mua 1 miếng đất ruộng cho em đứng tên một mình trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên giấy (cnqsdd) cũng ghi chỉ có tên em là người sử dụng,là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Ủy quyền định đoạt toàn phần đối với đất đai?

Ủy quyền <strong>định</strong> <strong>đoạt</strong> toàn phần đối với đất đai?
Thưa luật sư, Tôi có 1 vấn đề thắc mắc như sau xin nhờ Quý vị tư vấn giúp tôi: Ngày 01.01.2011 Bác của tôi Nguyễn Văn Ninh cùng vợ ủy quyền toàn phần cho chồng tôi Nguyễn Văn Chung diện tích đất ở 200m2. Sau đó tới ngày 10.10.2011 Bác tôi có cho chị Trần Thị Loan là chủ doanh nghiệp mượn sổ đỏ(có giấy tờ cho mượn và chị Loan có trách nhiệm phải thanh toán khoản vay với ngân hàng và trả lại sổ đỏ cho bác tôi trong vòng 2 năm kể từ ngày vay) cầm cố ngân hàng với số tiền vay 4tỷ, cho tới ngày 04.0