Luat Minh Khue

Định hướng cải cách

Định hướng cải cách - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Định hướng cải cách

Định hướng về cải cách thủ tục hành chính

Định hướng về cải cách thủ tục hành chính
Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (sau đây gọi là Đề án 30) được thực hiện đồng bộ, từ trung ương tới cơ sở, với sự tham gia của cả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, cũng như của mọi người dân và doanh nghiệp. Để tạo điều kiện cho nhân dân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện Đề án 30 một cách thiết thực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã giao;Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướ

Quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất ?

Quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất ?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Tôi đang có một lô đất có cả đất ở và đất nông nghiệp, hiện tại tôi đang muốn chuyển đổi mục đích sử ...