Luật sư tư vấn về chủ đề "Định hướng cải cách"

Định hướng cải cách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Định hướng cải cách.

Định hướng về cải cách thủ tục hành chính

Định hướng về cải cách thủ tục hành chính
Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (sau đây gọi là Đề án 30) được thực hiện đồng bộ, từ trung ương tới cơ sở, với sự tham gia của cả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, cũng như của mọi người dân và doanh nghiệp. Để tạo điều kiện cho nhân dân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện Đề án 30 một cách thiết thực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã giao;Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướ
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook