Luật sư tư vấn về chủ đề "định mức"

định mức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề định mức.

Quy định về Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo pháp luật hiện hành

Quy định về Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo pháp luật hiện hành
Hiện nay, Việt Nam có khoảng hơn 6 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7 % dân số cả nước. Hàng ngày, hàng giờ họ đều cần sự trợ giúp, sẻ chia của cộng đồng để hòa nhập, vươn lên, trở thành người có ích trong xã hội. Xác định mức độ khuyết tật là một trong các căn cứ xác định mức độ khuyết tật, dạng

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu theo vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu theo vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu theo vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 thay thế nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018: