Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "định vị đất"

định vị đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề định vị đất.

Cơ quan có thẩm quyền đo đạc, định vị đất xây nhà không chính xác ?

Cơ quan có thẩm quyền đo đạc, định vị đất xây nhà không chính xác ?
Thưa Luật sư, nhà cháu hiện nay có một căn nhà vừa mới xây xong diện tích 200m2. Lúc ban đầu khi bắt đầu xây dựng, lên móng có gọi phòng tài nguyên giao đất và định vị đất để nhà cháu bắt đầu xây dựng. Sau khi xây xong, họ lại tiến hành đo lại cho nhà cháu, họ bắt tội nhà cháu xây sang đất bên cạnh 1,6m.