Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive 19 Ct Ttg"

Directive 19 Ct Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive 19 Ct Ttg.

Chỉ thị 19/2000/CT-TTg

Chỉ thị <strong>19</strong>/2000/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu

Chỉ thị 19/CT.UB

Chỉ thị <strong>19</strong>/<strong>CT</strong>.UB
Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 219/TTg của Thủ tướng chính phủ