Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive No 03 1999 Ct Byt"

Directive No 03 1999 Ct Byt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive No 03 1999 Ct Byt.

Chỉ thị 03/1999/CT-BYT

Chỉ thị <strong>03/1999</strong>/<strong>CT-BYT</strong>
Về việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch y tế năm 1999 nhằm đạt được các mục tiêu nghị quyết Đại hội

Chỉ thị 03/2006/CT-BYT

Chỉ thị <strong>03</strong>/2006/<strong>CT-BYT</strong>
Về bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và năm Hội nghị APEC 2006

Chỉ thị 08/1999/CT-BYT

Chỉ thị 08/<strong>1999</strong>/<strong>CT-BYT</strong>
Về việc tăng cường triển khai hoạt động lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh tại Việt Nam

Thông tư 09/1999/TT-BYT

Thông tư 09/<strong>1999</strong>/TT-<strong>BYT</strong>
Hướng dẫn thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ số 34/CT-TTg ngày 30/9/1998 về tổ chức hoạt

Thông tư 03-BYT/TT

Thông tư <strong>03</strong>-<strong>BYT</strong>/TT
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 221/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể một số điểm trong Luật Doanh nghiệp tư nhân về lĩnh vực kinh doanh thuốc cho người

Thông tư 03/2014/TT-BYT

Thông tư <strong>03</strong>/2014/TT-<strong>BYT</strong>
Ban hành Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

Quyết định 03/2007/QĐ-BYT

Quyết định <strong>03</strong>/2007/QĐ-<strong>BYT</strong>
Về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến năm 2010

Thông tư 03/2007/TT-BYT

Thông tư <strong>03</strong>/2007/TT-<strong>BYT</strong>
Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các