Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive No 11 Ct Ttg"

Directive No 11 Ct Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive No 11 Ct Ttg.

Chỉ thị 11/2006/CT-TTg

Chỉ thị <strong>11</strong>/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Chỉ thị 11/1998/CT-TTg

Chỉ thị <strong>11</strong>/1998/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc thực hiện Nghị định số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ và cải tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài

Quyết định 11/2003/QĐ-TTg

Quyết định <strong>11</strong>/2003/QĐ-<strong>TTg</strong>
Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giai đoạn 2002 - 2005

Chỉ thị 07/2004/CT-TTg

Chỉ thị 07/2004/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí