Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive No 2164 Ct Ttg" - Trang 5

Directive No 2164 Ct Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive No 2164 Ct Ttg.

Chỉ thị 13/2004/CT-TTg

Chỉ thị 13/2004/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa

Chỉ thị 07/2004/CT-TTg

Chỉ thị 07/2004/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Chỉ thị 10/2002/CT-TTg

Chỉ thị 10/2002/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ -TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới

Chỉ thị 07/2002/CT-TTg

Chỉ thị 07/2002/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật

Chỉ thị 05/2002/CT-TTg

Chỉ thị 05/2002/<strong>CT-TTg</strong>
Về tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học

Chỉ thị 29/1999/CT-TTg

Chỉ thị 29/1999/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc phát huy vai trò của Hội Khuyến học Việt Nam trong phát triển sự nghiệp giáo dục