Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive No 2164 Ct Ttg" - Trang 6

Directive No 2164 Ct Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive No 2164 Ct Ttg.

Chỉ thị 21/1999/CT-TTg

Chỉ thị 21/1999/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo thực hiện mục tiêu thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và khống chế bệnh sởi vào năm 2000

Chỉ thị 04/1999/CT-TTg

Chỉ thị 04/1999/<strong>CT-TTg</strong>
Về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ về cải cáeh một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

Chỉ thị 12/2000/CT-TTg

Chỉ thị 12/2000/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc hoàn thành công tác khen thưởng 3 thời kỳ: thành tích giúp đỡ cách mạng trước Tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ.

Chỉ thị 19/2000/CT-TTg

Chỉ thị 19/2000/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg

Chỉ thị 39/1998/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc đẩy mạnh công tác văn hóa - thông tinở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số