Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive No 25 Ct Ttg"

Directive No 25 Ct Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive No 25 Ct Ttg.

Chỉ thị 25/1998/CT-TTg

Chỉ thị <strong>25</strong>/1998/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Quyết định 25-TTg

Quyết định <strong>25</strong>-<strong>TTg</strong>
Về một số chính sách nhằm xây dựng và đổi mới sự nghiệp văn hoá nghệ thuật

Quyết định 25/1999/QĐ-TTg

Quyết định <strong>25</strong>/1999/QĐ-<strong>TTg</strong>
Chuyển doanh nghiệp nhà nước Phân xưởng May bao thuộc Công ty Xi măng Hoàng Thạch thành Công ty cổ phần

Quyết định 25/2001/QĐ-TTg

Quyết định <strong>25</strong>/2001/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa thành công ty cổ phần