Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đỗ sai làn đường"

đỗ sai làn đường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đỗ sai làn đường.

Tư vấn luật giao thông đường bộ: Xác định lỗi vi phạm?

Tư vấn luật giao thông đường bộ: Xác định lỗi vi phạm?
Kính gửi Văn phòng Luật, Mong văn phòng tư vấn giúp tôi về lỗi vi phạm giao thông. Tôi đi từ hướng đường Láng, tôi chạy phía Bên phải và khi dừng đèn đỏ, tôi đậu vào phần vạch màu vàng (như hình đính kèm) dành cho phương tiện rẽ phải. Tôi vi phạm lỗi "không chấp hành chỉ dẫn của biển báo và vạch kẻ đường "hay là lỗi "đi sai làn" ạ?