Luat Minh Khue

đỗ sai làn đường

đỗ sai làn đường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đỗ sai làn đường

Tư vấn luật giao thông đường bộ: Xác định lỗi vi phạm?

Tư vấn luật giao thông đường bộ: Xác định lỗi vi phạm?
Kính gửi Văn phòng Luật, Mong văn phòng tư vấn giúp tôi về lỗi vi phạm giao thông. Tôi đi từ hướng đường Láng, tôi chạy phía Bên phải và khi dừng đèn đỏ, tôi đậu vào phần vạch màu vàng (như hình đính kèm) dành cho phương tiện rẽ phải. Tôi vi phạm lỗi "không chấp hành chỉ dẫn của biển báo và vạch kẻ đường "hay là lỗi "đi sai làn" ạ?