Luật sư tư vấn về chủ đề "Đỗ Thanh Năm"

Đỗ Thanh Năm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đỗ Thanh Năm.

Tạp chí Nhà Quản lý phỏng vấn ông Đỗ Thanh Năm về chủ đề: Tối đa hóa lợi ích dịch vụ tư vấn

Tạp chí Nhà Quản lý phỏng vấn ông Đỗ Thanh Năm về chủ đề: Tối đa hóa lợi ích dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát huy tốt những lợi thế và khắc phục những nhược điểm của mình nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, sử dụng dịch vụ tư vấn như thế nào để đạt hiệu quả là điều nhiều doanh nghiệp còn chưa nắm rõ.