Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đô thị"

đô thị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đô thị.

Có được phép chuyển mục đích sử dụng đất khi đã có quy hoạch sử dụng đất ?

Có được phép chuyển mục đích sử dụng đất khi đã có quy hoạch sử dụng đất ?
Thưa luật sư, Cha tôi có đứng tên một thửa đất diện tích 500m2 (đất nông nghiệp, trọn thửa). Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thì thửa đất thuộc quy hoạch đất giáo dục.