Luat Minh Khue

độ tuổi cấp sổ

độ tuổi cấp sổ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về độ tuổi cấp sổ

Không hạn chế độ tuổi cấp “giấy hồng”?

Không hạn chế độ tuổi cấp “giấy hồng”?
Bà ngoại tôi mất cách đây 10 năm, còn ông ngoại đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Ông bà có một căn nhà chưa làm giấy chủ quyền mà hiện ông đang ở cùng với gia đình người con trai út. Nay gia đình tôi muốn làm “giấy hồng” và để cho ông đại diện đứng tên.