Luat Minh Khue

độ tuổi cấp sổ

độ tuổi cấp sổ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về độ tuổi cấp sổ

Không hạn chế độ tuổi cấp “giấy hồng”?

Không hạn chế độ tuổi cấp “giấy hồng”?
Bà ngoại tôi mất cách đây 10 năm, còn ông ngoại đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Ông bà có một căn nhà chưa làm giấy chủ quyền mà hiện ông đang ở cùng với gia đình người con trai út. Nay gia đình tôi muốn làm “giấy hồng” và để cho ông đại diện đứng tên.

Chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như thế nào ?

Chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như thế nào ?

Xin cho biết quy định của pháp luật về bảo đảm các điều kiện trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện ? Xin cho biết quy định của pháp luật về điều ...