Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "độ tuổi chịu trách nhiệm"

độ tuổi chịu trách nhiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề độ tuổi chịu trách nhiệm.

Phân tích cấu thành tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Phân tích cấu thành tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.
Tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản là một trong các tội phạm về xâm phạm sở hữu được quy định tại Chương XVI của Bộ luật Hình sự 2015 và sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự 2017. Các yếu tố cấu thành tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản thể hiện như sau:

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự?

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự?
Nhân thân người phạm tội (chủ thể của tội phạm) chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi họ đã đến độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm hình sự. ngoài ra, trong một số trường hợp nhà làm luật quy định nếu người phạm tội tuy đã đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng họ chưa bị xử lý bằng các biện pháp pháp lý cần thiết hoặc tuy đã bị xử lý nhưng đã được pháp luật coi như chưa bị xử lý thì họ cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự.