Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đoàn cưỡng chế"

đoàn cưỡng chế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đoàn cưỡng chế.

Quy trình thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất ?

Quy trình thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất ?
Thưa Luật sư, xin Luật sư tư vấn giúp tôi quy trình thi hành quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Thẩm quyền thành lập đoàn cưỡng chế ? Xã có được thành lập không ? Tôi xin chân thành cảm ơn.