Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Doanh Nghiệp"

Doanh Nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Doanh Nghiệp.

Khởi nghiệp kinh doanh

Khởi <strong>nghiệp</strong> kinh <strong>doanh</strong>
Bạn đã có ý tưởng kinh doanh riêng nhưng để bắt đầu cho một doanh nghiệp thì bạn chưa biết phải làm

Doanh nghiệp tư nhân???

<strong>Doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> tư nhân???
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ

Luật doanh nghiệp 2014

Luật <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> 2014
Luật doanh nghiệp 2014 được ban hành thay thế, sửa đổi, bổ sung cho luật doanh nghiệp 2005 sẽ có

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong>
Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát

Hóa đơn cho doanh nghiệp?

 Hóa đơn cho <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong>?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Công ty chúng tôi mua lại của công ty A, Công ty A Phát hành hóa đơn cho công ty chúng tôi, nhưng hiện nay công ty chúng tôi bị thất lạc hóa đơn trên, giá trị thuế 50 triệu đồng. Nhưng công ty A kia hiện nay đã giải thể, nên chúng tôi không thể xin xác nhận việc mất hóa đơn và xin sao y liên 1 được vì công ty bị thu hồi dấu rồi. Chúng tôi đã kê khai thuế vào tháng 8/2012.