Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Doanh Nghiệp Đổi Tên"

Doanh Nghiệp Đổi Tên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Doanh Nghiệp Đổi Tên.

Hướng dẫn phương thức đặt tên tên doanh nghiệp ?

Hướng dẫn phương thức đặt <strong>tên</strong> <strong>tên</strong> <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có một trường hợp như sau cần công ty tư vấn: Ngày 23/3, một số báo đã đăng tin về vụ chiếm dụng 37,2 tỷ đồng của Nguyễn Thanh Hường. Trong đó, Hường khai toàn bộ số tiền chiếm dụng đã đưa cho giám đốc Công ty TNHH Kim Đỉnh do Đỗ Tiến Dũng làm giám đốc.