Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh nghiệp có nhà nước"

doanh nghiệp có nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh nghiệp có nhà nước.

Dịch vụ tư vấn thành lập mới doanh nghiệp nhà nước

Dịch vụ tư vấn thành lập mới doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh doanh do Nhà nước ở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.