Luat Minh Khue

doanh nghiệp cổ phần hóa

doanh nghiệp cổ phần hóa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về doanh nghiệp cổ phần hóa

Chấm dứt Hợp đồng lao động được hưởng trợ cấp gì ?

Chấm dứt Hợp đồng lao động được hưởng trợ cấp gì ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi làm việc tại doanh nghiệp nhà nước từ năm 1986 đến năm 2013 thì doanh nghiệp cổ phần hóa bàn giao cho Công ty cổ phần từ tháng 06 năm 2013. Trong phê duyệt phương án sử dụng lao động của UBND tỉnh tôi vẫn giữ nguyên chức trưởng phòng tổ chức trong Công ty cổ phần. Từ khi nhận bàn giao đến nay (Tháng 12/2014) Công ty cổ phần không ký lại hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang.