Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Doanh Nghiep Co Phan Hoa"

Doanh Nghiep Co Phan Hoa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Doanh Nghiep Co Phan Hoa.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ: Thủ tục khó hay doanh nghiệp thờ ơ?

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại <strong>Hoa</strong> Kỳ: Thủ tục khó hay <strong>doanh</strong> nghiệp thờ ơ?
Kết quả nghiên cứu "Đánh giá tác động kinh tế của BTA" do Viện nghiên cứu quản lý TW (CIEM) và Dự án Hỗ trợ thúc đẩy thương mại STAR "“ Việt Nam phối hợp thực hiện cho thấy, trong năm 2002, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng 128% so với năm 2001. Nhiều mặt hàng công nghiệp chế tạo trước khi ký kết hiệp định bị hạn chế bởi thuế suất cao thì nay đã tăng trưởng vượt bậc như may mặc tăng 18 lần, điện tử tăng 270%, đồ gỗ tăng 499%".