Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh nghiệp cổ phần hóa"

doanh nghiệp cổ phần hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh nghiệp cổ phần hóa.

Chấm dứt Hợp đồng lao động được hưởng trợ cấp gì ?

Chấm dứt Hợp đồng lao động được hưởng trợ cấp gì ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi làm việc tại doanh nghiệp nhà nước từ năm 1986 đến năm 2013 thì doanh nghiệp cổ phần hóa bàn giao cho Công ty cổ phần từ tháng 06 năm 2013. Trong phê duyệt phương án sử dụng lao động của UBND tỉnh tôi vẫn giữ nguyên chức trưởng phòng tổ chức trong Công ty cổ phần. Từ khi nhận bàn giao đến nay (Tháng 12/2014) Công ty cổ phần không ký lại hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang.