Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh nghiệp đầu tư"

doanh nghiệp đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh nghiệp đầu tư.

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy CNĐT đồng thời là Giấy CNĐKD của doanh nghiệp) là việc thay đổi một trong các nội dung dự án đầu tư đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý và thực hiện các thủ tục đăng ký lại với cơ quan chức năng thủ tục pháp lý trên:

Tăng vốn đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ?

Tăng vốn đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ?
Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nay do trượt giá nên phải tăng vốn đầu tư bằng cách vay vốn ngân hàng (không thay đổi quy mô, mục tiêu, địa điểm, thời gian thực hiện dự án) thì doanh nghiệp có phải làm thủ tục với cơ quan nhà nước không?