Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "doanh nghiệp đầu tư"

doanh nghiệp đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề doanh nghiệp đầu tư.

Tăng vốn đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ?

Tăng vốn đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ?
Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nay do trượt giá nên phải tăng vốn đầu tư bằng cách vay vốn ngân hàng (không thay đổi quy mô, mục tiêu, địa điểm, thời gian thực hiện dự án) thì doanh nghiệp có phải làm thủ tục với cơ quan nhà nước không?