Luật sư tư vấn về chủ đề "Doi Dat 1"

Doi Dat 1 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Doi Dat 1.

Của 1 %, do 1 %, vì 1 %

Của <strong>1</strong> %, do <strong>1</strong> %, vì <strong>1</strong> %
trong bản thân xã hội dân chủ của Mỹ, gần một phần tư tổng thu nhập quốc dân tập trung vào tay của 1

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND1

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND<strong>1</strong>
của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại dat trên địa bàn

Chỉ thị 1-TTg

Chỉ thị <strong>1</strong>-TTg
Về một số biện pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh quản lý các dịch vụ xuất nhập - khẩu và lưu thông hàng hoá ở thị trường trong nước

Nghị định 1/CP

Nghị định <strong>1</strong>/CP
Về thành lập Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Sắc lệnh 1

Sắc lệnh <strong>1</strong>
Về việc cử ông Hoàng Minh Giám là Đổng lý văn phòng Bộ Nội vụ

Sắc lệnh 1/SL

Sắc lệnh <strong>1</strong>/SL
Về việc chỉ định ông Trần Minh Tước làm uỷ viên uỷ ban kháng chiến Việt bắc

Thông tư 1-NV

Thông tư <strong>1</strong>-NV
Hướng dẫn việc trợ cấp vì cần người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày cho thương binh thương tật nặng chống Pháp

Quyết định 1-QĐ

Quyết định <strong>1</strong>-QĐ
Về việc sử dụng và kiểm soát giấy chứng minh, giấy chứng nhận căn cước

Thông tư 1-TBXH

Thông tư <strong>1</strong>-TBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với người hưởng chính sách thương binh và xã hội

Chỉ thị 1/CT

Chỉ thị <strong>1</strong>/CT
Về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng

Quyết định 1-CT

Quyết định <strong>1</strong>-CT
Về chuyển giao nhiệm vụ và tổ chức quản lý kinh doanh, cung ứng và dịch vụ vật tư thiết bị khoa học kỹ thuật

Thông tư 1-BT

Thông tư <strong>1</strong>-BT
Hướng dẫn thi hành Điều lệ về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Bộ trưởng

Thông tư 1/NT

Thông tư <strong>1</strong>/NT
Hướng dẫn thi hành việc tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh

Từ 1/1/2010 có lương tối thiểu vùng mới

Từ <strong>1/1</strong>/2010 có lương tối thiểu vùng mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của VN có thuê mướn lao động.

Thông tư 1/TM-KD

Thông tư <strong>1</strong>/TM-KD
Hướng dẫn tổ chức sản xuất và cung ứng muối iốt đáp ứng nhu cầu toàn dân

Thông tư 1-TT-TTr

Thông tư <strong>1</strong>-TT-TTr
Hướng dẫn thực hiện quyền thanh tra quy định tại Pháp lệnh Thanh tra và Nghị định số 244-HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng